4 ธันวาคม 2555

ภาพบรรยากาศก่อนวันงานยี่เป็ง อมก๋อย

ก่อนจะถึงวันงานประเพณียี่เป็ง ชาวอมก๋อยก็มีการประดับตกแต่งซุ้มประตูของแต่ละซุ้ม โดยจะมีกรรมการให้คะแนนทั้งทางด้านความร่วมมือร่วมใจกันและความสวยงาม

นักเรียนโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคมก็ได้รับมอบหมายให้ทำประตูซุ้มตามที่ต่าง ๆ เช่นกัน

กศน. อมก๋อยก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบุคลากรมากมีทั้งครูดอยและบุคลากรอื่น ๆ
เทศบาลอมก๋อยร่วมด้วยช่วยกันอย่างแข็งขันจัดเตรียมสถานที่ที่สนามกีฬาเทศบาลอมก๋อยทั้งผู้บริการไปจนถึงพนักงานเก็บขยะ เรียกได้ว่ามากันทั้งเทศบาลเลยก็ว่าได้ ใช้เวลาทำก่อนวันงานจริงเกือบสองอาทิตย์
ปิดท้ายด้วยภาพการทำอาหารเที่ยงที่แต่ละซุ้มทำกินร่วมกัน เมนูเด็ดของชาวอมก๋อยที่ชอบทำกินกันก็คือลาบหมู, ลู่หมู, ลาบควาย, ซ่าควาย

26 พฤศจิกายน 2555

งานประเพณียี่เป็ง และของดีอำเภออมก๋อย

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง และของดีอำเภออมก๋อยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พย. 55 ณ สนามกีฬาเทศบาล อำเภออมก๋อย จ. เชียงใหม่
งานประเพณียี่เป็งและงานของดีอำเภออมก๋อย
27 - 29  พฤศจิกายน  2555
Omkoi  Yeepeng  Festival  2012
November  27 - 29 , 2012
  สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย
                                      -  การประกวดกระทงใหญ่
การประกวดนางนพมาศ
                                      -  การประกวดธิดาดอย
                                      -  การประกวดหนูน้อยนพมาศ
                                      -  การประกวดดอกไม้ไฟ
                                      -  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
                                      -  การแข่งขันชกมวยไทย
                                      -  การประกวดซุ้มซอยในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย
                                      -  งานกาชาดอำเภออมก๋อย
                                      -  งานของดีอำเภออมก๋อย
                                      -  การแสดงดนตรี
                                      -  ลอยกระทงสืบสานประเพณีลานนา  กลางลำน้ำแม่ตื่น
มหรสพชมฟรี.....ตลอดงาน
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณียี่เป็ง  โดย  อำเภออมก๋อย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออมก๋อย              ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคธุรกิจเอกชน


ข้อมูลจาก www.omkoicity.go.th