26 พฤศจิกายน 2555

งานประเพณียี่เป็ง และของดีอำเภออมก๋อย

ขอเชิญเที่ยวงานประเพณียี่เป็ง และของดีอำเภออมก๋อยซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พย. 55 ณ สนามกีฬาเทศบาล อำเภออมก๋อย จ. เชียงใหม่
งานประเพณียี่เป็งและงานของดีอำเภออมก๋อย
27 - 29  พฤศจิกายน  2555
Omkoi  Yeepeng  Festival  2012
November  27 - 29 , 2012
  สนามกีฬาเทศบาลตำบลอมก๋อย
                                      -  การประกวดกระทงใหญ่
การประกวดนางนพมาศ
                                      -  การประกวดธิดาดอย
                                      -  การประกวดหนูน้อยนพมาศ
                                      -  การประกวดดอกไม้ไฟ
                                      -  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
                                      -  การแข่งขันชกมวยไทย
                                      -  การประกวดซุ้มซอยในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย
                                      -  งานกาชาดอำเภออมก๋อย
                                      -  งานของดีอำเภออมก๋อย
                                      -  การแสดงดนตรี
                                      -  ลอยกระทงสืบสานประเพณีลานนา  กลางลำน้ำแม่ตื่น
มหรสพชมฟรี.....ตลอดงาน
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นประเพณียี่เป็ง  โดย  อำเภออมก๋อย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภออมก๋อย              ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และภาคธุรกิจเอกชน


ข้อมูลจาก www.omkoicity.go.th