25 ตุลาคม 2557

ยี่เป็งอมก๋อย 2557

เทศบาลตำบลอมก๋อย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานประเพณียี่เป็งอำเภออมก๋อย ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 ที่สนามกีฬาอำเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมาย เช่น ประกวดขบวนกระทงใหญ่ นางนพมาศ ธิดาดอย มิสยี่เป็งทิฟฟานี่ หนูน้อยนพมาศ การชกมวยไทย ประกวดซุ้มซอยชุมชน  ดอกไม้ไฟ เวทีดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนาธรรมสร้างสุข ประเพณีส่งสเปาลอยเคราะห์ และการแสดงศิลปะพื้นบ้านต่าง ๆ
ที่มาของข้อมูล : http://www.tessabanomkoi.go.th