28 ตุลาคม 2557

ท่าน้ำแม่ตื่น-แม่ต๋อม สถานที่ลอยกระทงเล็ก

ท่าน้ำแม่ตื่น-แม่ต๋อม ซึ่งเป็นแม่น้ำต้นน้ำของเขื่อนภูมิพลไหลมาบรรจบรวมกันเป็นหนึ่งสาย สวยงามมาก เป็นสถานที่ลอยกระทงเล็กเหมือนเช่นทุกปี เริ่มสร้างแล้วเสร็จบางส่วน ปีนี้ดูใหญ่โตกว่าปีที่ผ่านมา เหลือเพียงตกแต่เล็กน้อย หวังว่าน้ำคงจะไม่พัดไปก่อนเหมือนปีที่แล้ว