นางนพมาศ อมก๋อย ปี 2555

นางนพมาศอมก๋อย ปี 2555 มาจากหน่วยงานหรือผู้ที่ส่งเข้าประกวดดังนี้
อบต. อมก๋อย 
อบต. สบโขง
อบต. นาเกียน
อบต. ยางเปียง
บ้านดง หมู่ 3
บ้านหลิม หมู่ 1
กศน. อมก๋อย
โรงพยาบาบอมก๋อย
ที่ว่าการอำเภอ อมก๋อย
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม