ขบวนแห่งานยี่เป็ง

ขบวนแห่งานยี่เป็งและลอยกระทง อมก๋อย เป็นบรรยากาศการเตรียมขบวนแห่งยี่เป็งโดยเริ่มตั้งขบวนในโรงเรียนชุมชนอมก๋อย มีผู้ชมทั้งคนเมืองและชาวเขา ระยะทางการเดินจากโรงเรียนถึงสนามกีฬาซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประมาณ 400 เมตร ส่วนความยาวของขบวนแห่นั้น หัวขบวนถึงสถามกีฬาแล้ว แต่หางขบวนยังไม่ได้ออกเลย